Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Ochrona klimatu

Jako firma działająca na rynku międzynarodowym stawiamy czoła globalnym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu.
Centralnym punktem jest przy tym redukcja emisji CO2 na całym świecie.
Aby wywiązać się z naszego obowiązku w tej złożonej kwestii, wzięliśmy udział w projekcie „myccf“ wspieranym przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) .
Celem projektu było określenie ilości emisji dwutlenku węgla, która będzie pomierzalną podstawą do wyznaczenia naszego celu ich zredukowania. Jako międzynarodowy standard do wyznaczenia emisji dwutlenku węgla użyto protokołu Greenhouse Gas Protocol.
Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio i pośrednio przez daną firmę. Gazy cieplarnianie (np. CO2, CH4) są przyczyną globalnego ocieplenia Ziemi i wynikających z tego zmian klimatycznych.
Podczas obliczania śladu węglowego zidentyfikowane i ocenione zostały procesy istotne dla emisji CO2. Na tej podstawie wyznaczyliśmy cel dla naszej firmy: obniżenie względnych emisji CO2 o 20% do roku 2025 r. (w odniesieniu do roku 2013).
Dzięki licznym optymalizacjom naszej wewnętrznej polityki energetycznej jak i zmianie naszego pierwotnego źródła energii udało nam się osiągnąć ten ambitny cel dotyczący odcisku węglowego CO2 już na koniec 2017 r. i tym samym aż 8 lat przed planem.
Dla naszego środowiska oznacza to redukcję o ponad 20% CO2 dla każdej wyprodukowanej przez nas tony produktów Dr. Hesse. I na tym nie koniec, gdyż działamy dalej i dążymy do dalszej redukcji tej wartości.
W uzupełnieniu do realizacji naszego celu ochrony klimatu i wspierania zrównoważonej mobilności, w 2015 r. uczestniczyliśmy także w projekcie Mobil.Pro.Fit. Dodatkowo do redukcji naszych emisji Co2 wnosimy zatem także pozytywny wkład w ochronę zdrowia naszych pracowników.