Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Aktualne informacje dla naszych Klientów

W grudniu 2020, po 4-letnim okresie oczekiwania, Komisja Unijna rozpatrzyła pozytywnie kilka wniosków o dopuszczenie stosowania trójtlenku chromu.

Zastosowanie 1: Formulacja mieszanin

Zastosowanie 2: Funkcjonalne chromowanie

Zastosowanie 3: Obróbka powierzchni, rożne

Dopuszczenie udzielone zostaje do 21.09.2024 r.

Wniosek o zastosowanie „Chromowanie dekoracyjne” nie został jeszcze rozpatrzony.

Numer danego dopuszczenia - zależnie od danego zastosowania – będzie dla Państwa widoczny  zarówno na naszych etykietach produktów jak i w kartach charakterystyki.

Stosowanie substancji podlegających pod obowiązek dopuszczenia jest związane z wymogami opisanymi poniżej:

1.) W ciągu 3 miesięcy od otrzymania pierwszej dostawy produktów zawierających trójtlenek chromu należy – po otrzymaniu dopuszczenia – obowiązkowo dokonać dla każdego użytkownika notyfikacji w systemie ECHA zgodnie z art. 66 Rozporządzeniem Reach.

W tej kwestii przekazujemy Państwu dalej rekomendację CTACsub, która zaleca wykonanie odpowiedniej notyfikacji w ECHA już trzy miesiące po otrzymaniu dopuszczenia.

Powyższe zalecenie proponuje notyfikację w bazie online ECHA najpóźniej do 18.03.2021 r.

Dane funkcji kluczowych, które wymagane są w trakcie notyfikacji, znajdziecie Państwo w sekcji numer 15 naszych kart charakterystyki.

Ponadto na stronie https://jonesdayreach.com/news/ w dziale Q&A znajdziecie Państwo dalsze informacje dotyczące funkcji kluczowych do powyższych zastosowań.

2.) Kolejnym obowiązkowym warunkiem otrzymania dopuszczenia jest wdrożenie środków zarządzania ryzykiem, które podmiot wnioskujący wypracował w ramach procesu autoryzacji. Środki te opisane są w kartach Good Practice Sheets (GPS) pod następującym linkiem: https://jonesdayreach.com/substances/

W łańcuchu dostaw scenariusze ekspozycji będą przekazywane dalej - prawdopodobnie do połowy marca - przez podmioty posiadające dopuszczenie. Jeśli pojawią się nowe środki zarządzania ryzykiem wykraczające poza zapisy w Good Practice Sheets (GPS), będą one komunikowane w łańcuchu dostaw.

3.) W związku z dopuszczeniem kolejni użytkownicy w łańcuchu są zobowiązani do wdrożenia programów do pomiaru ekspozycji na stanowisku pracy oraz do pomiarów emisji do powietrza i do ścieków. Pierwsze pomiary muszą nastąpić do 14.06.2021 r. Wskazówki dotyczące wdrożenia znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem Q&A portalu CTACSub oraz w GPS pod linkiem wspomnianym w punkcie 2.

4.) Wyniki pomiarów należy przesłać do ECHA najpóźniej do 08.12.2021 r.

5.) Pomiary należy wykonywać jak dotychczas w odstępach rocznych.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo sekcję z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi dopuszczenia trójtlenku chromu:

  https://jonesdayreach.com/news/

- Proszę zwrócić uwagę, iż podane pod powyższym linkiem terminy dotyczą dopuszczenia Konsorcjum CTACSub. Natomiast terminy podane w naszych pisemnych komunikatach dotyczą innego konsorcjum, które w międzyczasie przystąpiło do CTACSub.

Wdrożenie wszystkich powyższych punktów jest dla Państwa obowiązkowe, gdyż w przeciwnym razie państwa przedsiębiorstwo nie będzie objęte dopuszczeniem.