Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Nikiel chemiczny (wybór)

HESSONIC HP-W

 • innowacyjny, wysokofosforowy proces niklowania chemicznego
 • stabilna praca procesu w szerokim zakresie roboczym
 • udoskonalone właściwości powłoki dzięki zintegrowaniu Wolframu

HESSONIC PN 2000

 • Niklowanie chemiczne wstępne
 • Praca przy 35 ℃
 • Bardzo stabilna praca
 • Bardzo dobra przyczepność
 • Szczególnie nadaje się do metali z wysokim udziałem aluminium

HESSONIC GR

 • Włączanie fosforu 5 - 9 %
 • Tylko jeden roztwór wsadowy
 • Odpowiada standardom MIL-C-26074D i AMS 2424

HESSONIC M-20

 • Włączanie fosforu 5 - 9 %
 • Tylko jeden roztwór wsadowy
 • Odpowiada standardom MIL-C-26074D i AMS 2424
 • Możliwość samoregulacji wartości pH

HESSONIC EN-4

 • Włączanie fosforu 5 - 9%
 • Tylko jeden roztwór wsadowy
 • Nie zawiera ołowiu ani kadmu
 • Odpowiada standardom MIL-C-26074D i AMS 2424

HESSONIC HP-8

 • Włączanie fosforu ≥ 10 %
 • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS, WEEE i ELV
 • Bardzo stabilny proces
 • Dostępny również bez amonu
 • Obecna deklaracja bezpieczeństwa dla produktów spożywczych

HESSONIC HP-9

 • Włączanie fosforu ≥ 10%
 • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS, WEEE i ELV
 • Metoda dla warstw odpornych na korozję
 • Bardzo dobra stabilność kąpieli
 • Nie zawiera ołowiu ani kadmu
 • Dostępny również bez amonu
 • Obecna deklaracja bezpieczeństwa dla produktów spożywczych

HESSONIC HP-10

 • Włączanie fosforu ≥ 10%
 • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS, WEEE i ELV
 • Metoda dla warstw odpornych na korozję
 • Bardzo dobra stabilność kąpieli
 • Dostępny również bez amonu
 • Obecna deklaracja bezpieczeństwa dla produktów spożywczych

HESSONIC HP-6

 • Możliwość ustawienia włączania fosforu na 6 - 9 % lub ≥ 10 %
 • Tylko jeden roztwór wsadowy
 • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS i WEEE

 

Tabela obok zawiera przegląd danych technicznych serii z niklem chemicznym. Aby ją powiększyć, wystarczy na nią kliknąć.

 

Mają Państwo pytania?
Nasi kompetentni pracownicy terenowi służą indywidualną poradą!
Prosimy o kontakt!