Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Jakość

Nasze sektory działalności obejmujące bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska traktujemy z dużą odpowiedzialnością i czujemy się zobowiązani wobec naszych klientów, pracowników, właścicieli i sąsiadów.

Jakość nie wymaga w dzisiejszych czasach sztywnych standardów, lecz dynamicznego konceptu, który obok jakości produktu obejmuje również jakość procesu oraz ochronę środowisko i pracy. Koncentrujemy się przy tym w równym stopniu na produkcji, bezpieczeństwu, zdrowie i ochronie środowiska jak i kwalifikacjach pracowników. Naturalnie posiadamy również nowoczesny system zarządzania jakością, który spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9001:2015 i zawiera aspekty normy DIN EN ISO 14001. Jakość pojmujemy nie jako raz osiągniętą normę, lecz jako stały proces przeróbek i poprawek.

Polityka firmy w odniesieniu do akcji i kreatywności prowadzi do dynamicznego sposobu postrzegania naszej działalności i odpowiedniego otoczenia. Dążymy do wysokiego i trwałego zadowolenia naszych klientów, właścicieli, dostawców i pracowników.

Każdy pracownik firmy DR. HESSE GMBH & CIE KG pojmuje siebie jako część konsekwentnej polityki jakości i pracuje z dużym zaangażowaniem...

  • ...nad analizą wszystkich istotnych procesów firmy
  • ...nad stałą optymalizacją jakości procesów
  • ...nad stuprocentową jakością produkcji zgodnie z wymaganiami klientów
  • ...nad przestrzeganiem wszystkich ustawowych i istotnych dla środowiska przepisów
  • ...nad optymalnym zabezpieczeniem jakości przez stałą kontrolę produktów
  • ...nad stałą i niebiurokratyczną realizacją życzeń specjalnych naszych klientów