Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Środowisko

Nasze sektory działalności obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko podlegają stałemu nadzorowi, gdyż te aspekty są istotne podczas rozwijania receptur, wsadów do kąpieli i wykonywania procesów.

Ten punkt widzenia i sposób postępowania odzwierciedla się w ekologicznym charakterze naszych produktów i procesów. Ekologiczność to jedno z największych wyzwań towarzyszących produkcji chemikaliów specjalnych do technologii galwanicznych. Wyzwanie, któremu chętnie stawiamy czoła.

Bez względu na to, czy jest to obróbka wstępna czy wykończająca, kąpiele, systemy elektrolityczne czy procesy chemiczne – dla wszystkich naszych procesów aspekty ekologiczne stają się coraz bardziej istotne.

Dotyczy to również integracji aspektów normy DIN 14001 w naszym systemie zarządzania jakością.

W naszej firmie obowiązuje zasada, aby uznane za konieczne środki ochrony środowiska przejmować również wtedy, gdy nie istnieje ku temu ustawowy obowiązek. Do ustawowych obowiązków należą zwłaszcza: ochrona wód, ochrona atmosfery, transport towarów niebezpiecznych oraz ekologiczne usuwanie pozostałości i odpadów.

Wszystkie te aspekty ujęte są w naszym zarządzaniu jakością, które oprócz zewnętrznego nadzoru zawiera również stałe kontrole wewnętrzne.