Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Serwis

Serwis

Serwis i elastyczna współpraca to podstawa naszego myślenia i działania. Dla Państwa oznacza to skuteczne wsparcie w Państwa przedsięwzięciu i lepsze wyniki.

W przypadku życzeń specjalnych lub problemów wspierać Państwa będzie zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin techniki obróbki powierzchniowej.

Dzięki naszym krótkim procesom decyzyjnym jesteśmy w stanie oferować naszym klientom szybkie i efektywne wsparcie. Na życzenie nasz serwis techniczny klienta odwiedzi Państwa w krótkim terminie na miejscu w Państwa zakładzie produkcyjnym i przedłoży konkretne propozycje rozwiązań w rozwoju specyficznych powierzchni.

Wspieramy Państwa również w optymalizacji przebiegów procesów i metod, oferujemy instrumenty kontrolne dla wydajnego zarządzania jakością i na życzenie szkolimy Państwa pracowników.

Podczas wykonywania wzorów nowych powierzchni i procesu kwalifikacji dla różnych specyfikacji OEM towarzyszymy naszym klientom przez udostępnienie naszych specjalistów technicznych i wyposażenia.

W ramach dalszego wsparcia serwisowego dla naszych klientów mamy w gotowości chemiczne możliwości analizy jako solidną podstawę prowadzenia procesu. Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę do pomiaru i analizy, np. kilka spektrometrów masowych (MSQ) do wysokociśnieniowych chromatografów cieczowych (HPLC) i chromatografów jonowych (IC).

W ramach programu serwisowego dla naszych klientów mamy do dyspozycji dalsze metody badań technologii materiałów i metody analityczne do sprawdzania elektrolitów oraz powłoki i jej właściwości:

 • Badanie odporności na działanie mgły solnej (NSS, CASS) wg DIN EN ISO 9227
 • Badania metalograficzne przy użyciu mikroskopów cyfrowych
 • Testy klimatyczne
 • Spektroskopia emisyjna
 • Spektrometria IR i UV/VIS
 • Pomiar tarcia powierzchni na stanowisku badawczym
 • Pomiar napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości
 • Woltamperometria cykliczna (CVS)
 • Próby rentgenofluorescencyjne (XRF, promienie X)
 • Pomiary potencjału spoczynkowego systemów wielowarstwowych (test STEP)
 • Testy kolorów wg L*A*B


Aby móc zaoferować Państwu metody badawcze niedostępne w naszej firmie i dostarczyć akredytowane raporty laboratoryjne z neutralnych źródeł, współpracujemy z uniwersytetami i instytutami naukowymi. Umożliwia nam to realizację wymagań lokalnych i międzynarodowych klientów i tym samym dostarczanie zawsze najlepszego pakietu doświadczenia i serwisu.