Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

 

Aktualne informacje dla naszych Klientów

Na dzień dzisiejszy Komisja UE nie wydała jeszcze finalnej decyzji dotyczącej ostatecznego rozpatrzenia wniosków złożonych przez Koncsorcjum CTACsub dotyczących dalszego stosowania trójtlenku chromu.

Artykuł 58(1)(c)(ii) REACH przewiduje jednak, że dalsi użytkownicy, którzy są obsługiwani bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty wnioskujące, mogą nadal bez ograniczeń kontynuować stosowanie trójtlenku chromu w swoich galwanizerniach, o ile charakter zastosowania u dalszego użytkownika pokrywa się z opisem zawartym we wniosku.

Niniejszym potwierdzamy jak poniżej:
Dr. Hesse jest członkiem Konsorcjum CTAC i uczestniczył aktywnie przy redagowaniu wniosków o dopuszczenie trójtlenku chromu. Dr. Hesse nabywa trójtlenek chromu wyłącznie wewnątrz łańcucha dostawców wchodzących w skład podmiotów wnioskujących CTACsub.

Rozprowadzane przez Dr. Hesse procesy i dodatki galwanotechniczne zawierające trójtlenek chromu są w całości i bez zastrzeżeń objęte wnioskami złożonymi przez Konsorcjum CTACsub.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2018 r.