Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

REACH: Stosowanie kwasu chromowego możliwe mimo braku zezwolenia, także po „SunsetDate“, czyli po 21 września 2017 r.

Niemiecki Centralny Związek Technik Obróbki Powierzchni (ZVO) nie liczy na decyzję ze strony Komitetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w sprawie już złożonych wniosków.


 „Sunset Date”, czyli data, od której nie można już wprowadzać do obiegu ani stosować w produkcji trójtlenku chromu w ramach regulaminu REACH bez ważnego zezwolenia, została ustalona na 21 września 2017 r.  Niemiecki Centralny Związek Technik Obróbki Powierzchni (ZVO) wychodzi jednak z założenia, że większość ze złożonych wniosków aplikacyjnych do tego czasu nie zostanie rozpatrzona. Zatem stosowanie kwasu chromowego w okresie pomiędzy „Sunset Date” a datą dostarczenia decyzji do podmiotu wnioskującego będzie nadal możliwe.

Rozporządzenie REACH (skrót od: Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) stawia całą branżę galwanotechniczną, a w szczególności średnie przedsiębiorstwa, przed nie lada wyzwaniem. Aktualnie trwa odliczanie czasu dotyczące zwolnienia z obowiązku zezwoleń trójtlenku chromu w całej UE. Związek ten odgrywa kluczową rolę przy chromowaniu galwanotechnicznym. Od 21.09.2017 r. stosowanie oraz dystrybucja trójtlenku chromu będą możliwe jedynie z ważnym zezwoleniem. Dotyczy to także istniejących zasobów magazynowych jak i wodnego roztworu trójtlenku chromu, który pospolicie określany jest jako kwas chromowy.

ECHA zaleca dopuszczenie sześciu zastosowań

Liczni producenci użytkownicy przemysłowi zrzeszyli się w konsorcja i złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na stosowanie trójtlenku chromu. Komitety ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) „RAC“ i „SEAC“ zatwierdziły w międzyczasie już sześć zastosowań branżowych. Według zaleceń końcowych, zagrożenia dla zdrowia ludzi z są znacznie niższe niż ogólne korzyści z dalszego zastosowania trójtlenku chromu w UE.

Jeżeli Komisja Europejska oprze się na aktualnych zaleceniach, można założyć, że następujące okresy będą ustanowione do pierwszego przeglądu zezwoleń:

  • Tworzenie mieszanin: 7 lat
  • Funkcjonalne powłoki chromowe: 7 lat
  • Funkcjonalne powłoki chromowe o charakterze dekoracyjnym: 4 lata
  • Obróbka powierzchniowa do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym: 7 lat
  • Obróbka powierzchniowa do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: 4 lata
  • Pasywacja cynowanej stali (ETP): 4 lata

W przypadku zastosowań kwasu chromowego do metalizacji tworzyw sztucznych (bejcowanie ABS), komitety ECHA zaleciły okres 12 lat do momentu pierwszego przeglądu zezwoleń.

Użytkownicy zobowiązani zostaną do raportowania rocznych zużyć na bazie prognozy

Użytkownicy przemysłowi, czyli galwanizernie, muszą najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia przyznania pozwolenia, złożyć na stronie internetowej ECHA meldunek podając swój numer zezwolenia oraz prognozowaną roczną ilość planowanego zużycia substancji.

Ważne jest także stosowanie się do wszystkich pozostałych wymogów formalno-organizacyjnych zawartych w urzędowym zezwoleniu.

Jeśli Komisja UE przychyli się do zaleceń komitetu ECHA, status quo dla końcowych odbiorców usług obróbki powierzchni na bazie kwasu chromowego nie ulegnie zmianie. Odbiorcy ci, czyli klienci galwanizerni, mogą także po 21.09.2017 r. bez ograniczeń korzystać z usług galwanizerni w zakresie np. funkcjonalnego chromowania technicznego (dalsze 7 lat) oraz dekoracyjnego chromowanie (dalsze 4 lata).

Stosowanie kwasu chromowego w okresie przejściowym dozwolone

W czerwcu 2017 Komisja UE uwzględni w obradach pierwszy wniosek konsorcyjny dotyczący tematyki trójtlenku chromu. Pierwszy projekt procedury udzielania zezwoleń oczekiwany jest również na czerwiec. Do momentu głosowania nad finalnym udzieleniem zezwolenia, dla którego konieczna jest większość w Komitecie Państw Członkowskich i w Parlamencie UE, miną według optymistycznych szacunków kolejne trzy miesiące. Można zatem przyjąć, że prawomocne zezwolenie przyznane zostanie dopiero po dacie „Sunset Date”, czyli po 21.09.2017 r.

Stosowanie oraz dystrybucja trójtlenku chromu, jego mieszanin oraz kwasu chromowego w okresie pomiędzy „Sunset Date” a datą dostarczenia decyzji do podmiotu wnioskującego będzie nadal bez ograniczeń możliwe, o ile dla danego zastosowania został już złożony wniosek i jest on w trakcie procesowania.

Właściciele galwanizerni mogą w uzasadnieniu wskazać na wniosek będący w trakcie procesowania

„W przypadku kontroli przez Organy Nadzoru w branży galwanotechnicznej, właściciele galwanizerni upoważnieni są do wskazania na bieżące procesowanie złożonych wniosków przez ich dostawców lub producentów substancji”, informuje Christoph Matheis, Prezes Zarządu Niemieckiego Centralnego Związku Technik Obróbki Powierzchni (ZVO). Bieżące wnioski dostępne są na stronie internetowej ECHA (link tutaj).